Zmień język na polski. Switch to English.

User Profile
Username: Tadeusz
User Title: Veteran
Posts: 459
Avatar: none
Registration Date: Aug 05, 2005
Last Active: Jun 15, 2010
Location: Poland
Time Zone: 0 GMT
Homepage:
Birthday: N/A
Bio:
Signature: Dla wspó³czesnego cz³owieka religia jest jak muzyka, zawsze mo¿na j¹ przyciszyÌ a w razie potrzeby wy³¹czyÌ
Contact Info: Gadu-Gadu: 6606276

tForum version b0.94.1.2 (© 2003 tForumDevTeam)

The comments published here represent only the personal opinions of the respective users. civ.org.pl and it's staff is not held responsible for the contents of the posts.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal civ.org.pl ani jego redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.


hosted by artserwis.pl - praca, konkursy, portfolia dla twórców.