civ.org.pl forums [http://forums.civ.org.pl]
Civ 4 GwD - Śmietnik Historii [http://forums.civ.org.pl/viewboard.php?BoardID=69]
Doprecyzowanie regulaminu [http://forums.civ.org.pl/viewtopic.php?TopicID=5995]
[http://forums.civ.org.pl/viewtopic.php?TopicID=5995#137853]

LoD 
Apr 24, 2007 at 15:48
Doprecyzowanie regulaminu

Watek sluzacy odpowiedzi na pytania/ustalenie consensus w sprawie nowego regulaminu.

Oto jego tresc, wg. propozycji Vashpana, z poprawkami wg. ostatniego glosowania:

ZASADY

Aby stać się jednym z uczestników gry należy zarejestrować się w wątku "Rejestr Graczy":
http://forums.civ.org.pl/viewtopic.php?TopicID=5808

1. ZGROMADZENIE ( WLADZA USTAWODAWCZA )

Ogół graczy stanowi Zgromadzenie.
Zgromadzenie stanowi najwyzsza wladze.

Do Zgromadzenia nalezy uczestnik gry zarejestrowany w watku podanym powyzej
Zgromadzenie podejmuje dezyzje w głosowaniu większością względną (tzn. liczoną od liczby oddanych głosów, a nie liczby wszystkich graczy):
A) zwykłą (50%+1), = ZWG
b) kwalifikowaną (66%+1) = KWG.
c) głosowanie trwa przez co najmniej 48 h;
d) głosowania dotyczące obsady stanowisk są tajne;

Wnioski pod glosowanie moze skladac kazdy czlonek Zgromadzenia

Zgromadzenie posiada nastepujace kompetencje:
-ma prawo zmieniac zasady KWG.
-wybiera ze swego grona monarchę/rzad/Senat (KWG)
-pozbawia wladzy monarche/rzad/senat/urzednika poprzez wotum nieufnosci ktore moze wystosowac kazdy czlonek Zgromadzenia. Wotum nieufnosci jest przyjmowane KWG
- ustanawia urzędy (KWG) określa ich zasady funkcjonowania i obsadza je sposrod swego grona (ZWG) Zasady i kompetencje urzedow sa podawane do publicznej wiadomosci i nie moga byc zmieniane przez inny organ niz Zgromadzenie.
- wybiera ustrój (KWG) jeżeli jest więcej niż jeden dostępny; pomiędzy zmianami ustroju musi upłynąc co najmniej 15 tur;
- wybiera 3 sędziów trybunału ZWG


2. WLADZA WYKONAWCZA

Wladza wykonawcza dzieli sie na:
a.) naczelna
b.) ministrow

Czlonkowie wladzy wykonawczej posiadaja uprawnienia czlonkow Zgromadzenia
Czlonkowie wladzy wykonawczej sa obierani na okreslana przez Zgromadzenie kadencje, po czym moga kandydowac ponownie na to samo badz inne stanowisko
Polecenia czlonkow wladzy wykonawczej dla wykonawcy tury powinny byc jasne i oczywiste.

2.A NACZELNA WLADZA WYKONAWCZA

Kompetencje Naczelnej Wladzy Wykonawczej sa wspolne dla kazdego ustroju.
Kazdy ustroj zmienia jedynie postac naczelnej wladzy wykonawczej.

Do Naczelnej Wladzy Wykonawczej naleza wiec ( w zaleznosci od ustroju ):
a.) Monarcha
b.) Senat
c.) Rzad

Naczelna Wladza Wykonawcza ma nastepujace kompetencje:
-sprawuje wladze bezposrednio wydajac wiazace polecenia dla wykonawcy tury.
-przedmiotem wladzy wykonawczej sa wszystkie elementy gry.
-Naczelna Wladza Wykonawcza ma prawo zmienic decyzje ministrow

2.B MINISTROWIE

Do Ministrow naleza osoby wybrane przez Zgromadzenie do pelnienia danego ministerstwa

Ministrowie maja nastepujace kompetencje:
-sprawuja wladze bezposrednio wydajac wiazace polecenia dla wykonawcy tury, chyba ze zostaly one zmienione przez Naczelna Wladze Wykonawcza
- przedmiotem wladzy ministrow sa elementy gry okreslone w kompetencji danego ministra przez Zgromadzenie


3. TRYBUNAL ( WLADZA SADOWNICZA )

- sklada sie z 3 osob wybieranych przez Zgromadzenie ZWG
- orzeka o zdradzie stanu prowadzącego ture
- orzeka o zdradzie stanu wladzy wykonawczej
- orzeka we wszystkich spornych kwestiach dot. zasad gry
- orzeka o niewaznosci glosowan
-orzeka o uzasadnionej zmianie czasu przeznaczonego na ture
-orzeka o "przyspieszeniu gry" polegajacego na wykonywaniu tury przez Wykonawce Tury do czasu pojawienia sie sytuacji wymagajacej interwencji


4. WYKONAWCA TURY

-ma obowiazek wykonywac ture zgodnie z poleceniami wydawanymi przez Wladze Wykonawcza.
-pomylki w wykonaniu musza zostac zgloszone do Trybunalu ktory ustala sposob rozwiazania problemu
-nie moze samowolnie podejmowac decyzji, w uzasadnionym przypadku zglasza sytuacje do Wladzy Wykonawczej
-Czas na wykonanie tury ustala sie na poziomie 48h Czas ten moze byc zmieniony w wyjatkowych sytuacjach przez Trybunal
- Przekroczenie czasu jest dozwolone w wyjatkowych sytuacjach

-wykonawca tury posiada wszelkie uprawnienia czlonka Zgromadzenia, lacznie ze sprawowaniem kazdej wladzy wykonawczej

Ustroje:
-nowy pojawia się po okreslonym wynalazku;
-kazdy ustroj znosi poprzedni
1) monarchia
- NWW ( Naczelna Wladza Wykonawcza ) sprawuje jedna osoba - monarcha
2) republika
- NWW sprawuje Senat (skład 3 osoby + 1 na każde 10 graczy powyżej 30) w razie parzystej liczby głosów, głos Marszałka liczy się podwójnie;
- Senat podejmuje dezycje za pomocą ZWG lub KWG;
- Senat wybiera/zmienia Marszałka Senatu za pomocą ZWG;
- członkowie Senatu są wybierani za pomocą ZWG;
3) demokracja
- wprowadza Rząd wybierany/zmieniany ZWG przez Zgromadzenie;
- sposrod czlonkow rzadu wybierany jest premier KWG
- Rząd podejmuje dezyzje za pomocą ZWG (w razie parzystej liczby głosów Premier posiada podwójny głos)
tForum version b0.94.1.2 (© 2003 tForumDevTeam)

The comments published here represent only the personal opinions of the respective users. civ.org.pl and it's staff is not held responsible for the contents of the posts.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal civ.org.pl ani jego redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.


hosted by artserwis.pl - praca, konkursy, portfolia dla twórców.