civ.org.pl forums [http://forums.civ.org.pl]
Civ4 - Games in Progress / Gry w toku [http://forums.civ.org.pl/viewboard.php?BoardID=52]
Re: ::: Dzieje Imperium Azuli ::: [http://forums.civ.org.pl/viewtopic.php?TopicID=7047]
[http://forums.civ.org.pl/viewtopic.php?TopicID=7047#177259]

kasztelan_mirmil 
Mar 25, 2009 at 22:45
Re: ::: Dzieje Imperium Azuli :::

ORK - czyli odbudowa, rozwój i kultura 755 - 791 r.

nowy Cel- KTD
Wielu sie zastanawiało co wydarzy się po zakończeniu wojny. Czy Mirmił VI odda tak łatwo pełnię władzy, która tak łątwo wpadła w jego ręce ?
Na szczęście obaway okazały się bezpodstawne. Mirmiłowi na sercu leżało przede wszystkim dobro kraju. Jeszcze za czasów wojny w 754 r. dzięki jego poczynaniom kraj wszedł w okres Złotego Wieku który trwal aż do 770 r. A tuż po zakończeniu działań w 756 nastąpiły reformy i wprowadzone zostało równouprawnienie, system kastowy i zorganizowana religia. Na tajnym posiedzeniu zebrał sie nowy rząd aby pod przewodnictwem Mirmiła VI ustalić długofalowy program rozwoju Azulii. Wszystkim zalezało na jednym: Azulia powinna rzucić cały świat na klana, podstawowe pytanie brzmiało tylko jak ? Po długich debatach wybrano trzy drogi rozwoju, wg ważności: Kulturalny, naukowo-techniczny i dyplomatyczny; w skrócie KDT. Ponieważ rozwój kulturalny uznano za najwazniejszy wytypowano również 3 ośrodki, które miały krzewić kulturę Azulii po całym świecie, miały być to miasta: Stolica, Cobre i Elefantia. Rozwój naukowo-techniczny i dyplomatyczny miał by crealizowany o ile nie zaszkodzi on rozwojowi kulturalnemu.

Strategia międzynarodowa
Nowa doktryna rozwoju - KTD wymagała zabezpieczenia kraju na arenie między narodowej. Jako głownego partnera strategicznego uznano Arabię. Jako partnerów drugoplanowych wymienieno Babilonię oraz na wstepnie wszystkich przywódców na Nowym kontnęcie z lekką preferencją Zulusów nad USA. Oczywiście postanowiono tez utrzymywa cdobre stosunki z Panstwem Papieskim, Hegemonem starego kontynentu - Etiopią. Za cichego wroga uznano Portugalię.
Plan zostal wdrozony w zycie. Uruchomiono dla Starego kontynentu długofalową akcję pomocy technologicznej. ZAgłosowano równiez na ponowny wybór Zera Jaykoba na Papierza. Za największy sukces uznano podpisanie w 791 roku wzajemego paktu obronnego z Arabią.

Rozwój Kulturalny
Rozwój kuturalny opirał siegłownie na budowie odpowiednich budyków kulturalnych w 3 wybranych ośrodkach, jednak musiał być uzupełniony o rozbudowę pewnych obiektów w innych mastach (rozwój kościołów dla powstawania nowych Diecezji i budowy Katedr). Postanowoino również w tym celu rozprzestrzenić po kraju nową religię zastanąw zdobytym portugalskim Leiria - konfucjonizm. Proces ten trwa jednak dość wolno ze względu na liczne bunty w tym mieście. Rozwoj kultury również znacznie przyśpieszył po wprowadzeniu w 764 r Wolności słowa.

Nauka
Okres powojenny był bardzo dobry do rozwoju nauki w Azulii. Za pomcą własnych naukowców i dzięki dobrym kontaktom międzynarodowym udało się odkryć: Liberalizm, Nauki Wijskowe, Stal i cześciowo Koleje Żelazne; wynegocjować: Prawo Boskie; oraz zakupić: Korporacje, Biologię i Demokrację.

Wojsko
Mimo pokojowych zamiarów nie przestano dbać o wojsko. W okrezie panowania Mirmiła VI tworzono dalej niewilkie ilości doborowych Sterowców, Grnadierów oraz Dział.

Okoliczne wojny
W Azulii panował pokuj,jednak w krajach ościennych wciąż panowały wojny. Sąsiednia Portugalia odbywa wojnę z USA (763-778), a całkowicie zakończyła działąnia wojenne dopiero w roku 788 po stracie Chaves (785 r.) na rzecz Arabów.

Bracia Arabowie w Chaves

W 780 - 791 trwały wali na nowym kontynęcie gdzie Koreańczycy (wasal USA) stracili pewne tereny na rzecz Zulusów.
Na starym kontynncie do 767 roku trwa jeszcze wojna Mongolsko-Babilońska.

Testement Mirmiła VI
Drogi następno: kulura to nasza broń. Rozwijaj kulturalnie nasze 3 wybrane ośrodki. Rozszerz Konfucjonizm, a jeśli sie da to i inne religie, buduj budynki użyteczności publicznej słuzące krzewieniu kultury. Nie zapomnij rówież o rozwoju technologicznym. Zwaszca polecam Ci kokonczenie prac nad nową bronią zwaną karabinem maszynowym, która na pewien okres może odstraszyć wrogów od naszych granic. Dbaj o okntakty z Arabią, nie daj siesprowokowac Etiopczykom.

[Edited by kasztelan_mirmil on Apr 29, 2009 at 21:56]
tForum version b0.94.1.2 (© 2003 tForumDevTeam)

The comments published here represent only the personal opinions of the respective users. civ.org.pl and it's staff is not held responsible for the contents of the posts.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal civ.org.pl ani jego redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.


hosted by artserwis.pl - praca, konkursy, portfolia dla twórców.