civ.org.pl forums > Liga: sezon I, grupa IVb > Regulamin
Zmień język na polski. Switch to English.

Print This Topic        Mark Topic as Unread 

civ.org.pl forums > Civilization V - Archiwum > Liga: sezon I, grupa IVb
Poster
Message    
Krasny
Status: Administrator

Posts: 10334
Registered: Apr 11, 2004
IP: Logged
Regulamin [post #1]

I. Zapisy
Zapisy do pierwszego sezonu ligowego trwają do końca 18.04. Po tym terminie oczywiście można się zgłaszać do gry, jednak trzeba będzie poczekać do zakończenia sezonu. Po sezonie zgłoszenie zostanie przyjęte i zawodnik będzie mógł dołączyć do rozgrywek, zaczynając od najniższej z lig.

II. Rozstawienie zawodników
1. W pierwszym sezonie powstaną cztery ligi: I, II, IIIA i IIIB.
2. Rozstawienie zawodników do lig będzie opierać się na ich punktach klasyfikacyjnych obliczanych wg wzoru: punkty klasyfikacyjne = ranking zawodnika + ostatnia runda, do której doszedł zawodnik w turnieju * 100. Nie liczy się turniejowa porażka przez walkower oraz awans dzięki puli LuckyLoser.
3. W przypadku zbieżności miejsc, pierwszeństwo będzie mieć pozycja w rankingu.
4. Zawodnicy będą rozdzielani wg rozstawienia oddzielnie do obu lig III, stawka zostanie uzupełniona pozostałymi, nierozstawionymi zawodnikami. Rozwiązanie to będzie obejmowało wyłącznie pierwszy sezon, po którym to zostaną utworzone ligi III i IV, które zostaną obsadzone na podstawie miejsc zajętych w lidze przez zawodników po pierwszym sezonie.
5. Ligi wyższe będą składać się z 8. zawodników. Limit ten może się zwiększyć wyłącznie w lidze najniższej. W razie dużej ilości chętnych do gry w lidze, zostanie utworzona kolejna najniższa liga w której skład będą wchodzili nowi gracze. W razie niewystarczającej liczny chętnych do utworzenia nowej ligi, ale zbyt dużej do prowadzenia "normalnej" ligi, najniższa z lig zostanie podzielona na dwie grupy, z których awanse będą odbywać się na zasadach opisanych w pkt. 5 i 6 dotyczących awansów i spadków.

III. System rozgrywek
1. W trakcie sezonu zawodnicy danej ligi będą musieli rozegrać po jednym meczu z każdym przeciwnikiem ze swojej ligi (nie ma opcji rewanżu).
2. Nie ma sztywnych terminów określających ilość gier, która powinna zostać rozegrana. Istnieje za to jeden nieprzekraczalny termin do rozegrania całego sezonu, określony na początku każdego sezonu. Wynosi on (ilość zawodników I ligi) * (tydzień).
3. Jeżeli zawodnik w trakcie sezonu rozegra mniej niż 50% pojedynków, automatycznie zostaje zdegradowany do najniższej ligi.
4. Jeżeli degradacja, o której mowa w pkt. 3. dotyczy zawodnika, który gra w najniższej lidze - zostaje on wykluczony z rozgrywek na jeden pełny sezon. Może zostać przywrócony dopiero po upływie okresu karencji i wyłącznie na własne wyraźne życzenie.
5. Po wycofaniu się z rozgrywek, powrót do nich jest możliwe od następnego sezonu od najniższej ligi.
6. Dyskwalifikacja zawodnika może wynikać wskutek oszustwa w grze, nierozegraniem co najmniej połowy pojedynków w trakcie sezonu albo w związku z banem na forum.
7. Jeżeli wszystkie ligi rozegrały wszystkie pojedynki przed określonym czasem, to sezon kończy się z chwilą ostatniego pojedynku. Kolejny sezon ruszy tydzień od zakończenia sezonu.

IV. Ustawienia gry
1. Zawodnicy sami ustalają między sobą wszystkie ustawienia gry. Jedynym wymogiem jest konieczność włączonej opcji zwycięstwa czasowego (punktowego).
2. Jeżeli jednak zawodnicy nie są w stanie osiągnąć porozumienia w kwestii ustawień , muszą zastosować ustawienia poniższe:
1) tempo gry - szybkie (quick)
2) aktualnie głosowane
3) brak państw-miast (city states)
4) brak barbarzyńców
5) rozmiar mapy: pojedynkowa (duel)
6) brak ruin (ancient ruins)
7) brak graczy AI
8) epoka początkowa: starożytność (ancient)
9) bez możliwości odkładania awansów i polityk
3. Przy wyborze nacji możliwe są 2 warianty: nacja losowa (w razie zwycięstwa zawodnika premiowana dodatkowym punktem) lub wybrana "ręcznie" (wtedy obowiązuje zakaz ponownego wybrania tej nacji w trakcie danego sezonu, chyba że zostanie ona graczowi wylosowana przez komputer).
4. Gracze dokonują wyboru nacji niezależnie od siebie (jeden może grać losową, a drugi ją wybrać samemu, mogą też grać tą samą nacją w danym meczu).
5. W turnieju panuje "dżentelmeńska umowa" dotycząca naprzemiennego wykonywania tur, chyba że obaj gracze chcą wykonywać ruchy symultanicznie.
6. Kwestie hostowania oraz kolejności wykonywania ruchu gracze uzgadniają między sobą. W przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu w tej kwestii grę hostuje gracz, którego nick znajduje się po lewej stronie na liście meczy ligowych, a turę wykonuje jako pierwszy gracz "po prawej".
7. Restart powinien odbyć się w sytuacji, gdy zawodnicy rozpoczną pojedynek w odległości mniejszej niż 10 kratek od siebie lub gdy na mapie znajdzie się cud natury "El Dorado". W opisanej powyżej sytuacji zawodnik, który odkrył zaistaniałą sytuację, powinien poinformować o niej swojego przeciwnika. Restart nie będzie konieczny wyłącznie, gdy tak zgodnie postanowią obaj zawodnicy.
8. Restart również jest możliwy w przypadku, gdy dany skrypt utworzy mapę niezgodną z ustaleniami zawodników (np. mimo wybrania gry na pangei, mapa tworzy kontynenty). Warunkiem jest jednak obopólna zgoda zawodników.
9. Zawodnicy mogą wybrać nację DLC. Stosuje się do nich zakaz ponownego użycia w trakcie sezonu, o ile zostały wybrane przez zawodnika.

V. Warunki zwycięstwa w pojedynku
1. Zwycięzcą pojedynku jest zawodnik, który osiągnął ustalony przed pojedynkiem cel. Zazwyczaj będzie to zwycięstwo przez podbój (zawodnicy mogą postanowić o innym rodzaju zwycięstwa).
2. Jedyną opcją zwycięstwa, która jest przymusowa to zwycięstwo czasowe.
3. Za remis uznaje się sytuację, w której w roku końca gry (2050) obaj zawodnicy osiągnęli identyczną liczbę punktów, lub gdy gra nie została zakończona mimo upłynięcia terminu, a żaden z zawodników nie osiągnął w niej wyraźnej przewagi.
4. Zapis gry powinni wykonywać obaj zawodnicy (kombinacja ctrl + s) w momencie jej przerwania. Jeżeli obaj gracze utracą swoje zapisy, powinni zacząć grę od początku, chyba że dojdą do porozumienia w kwestii wyniku gry.
5. Wynik należy zgłosić w wątku swojego spotkania. Wraz z rozstrzygnięciem należy podać nacje jakimi zawodnicy grali oraz sposób ich wyboru (ręczny czy random). Dobrym zwyczajem jest, gdy wynik zgłasza zawodnik który przegrał spotkanie, jednak nie jest to wymóg formalny.

VI. Mecze nierozstrzygnięte
1. Do połowy sezonu zawodnicy umawiają się przy pomocy wygodnych dla siebie kanałów (forum, steam, gg, mail etc.).
2. Od połowy sezony należy swoją gotowość do rozegrania spotkania zgłaszać w przeznaczonych do tego wątkach (pojawi się oficjalny komunikat z przypomnieniem).
3. Jeżeli któreś spotkanie nie zostanie rozpoczęte do końca sezonu, rozstrzygnięcie będzie walkowerem na korzyść zawodnika, który wykazywał większą gotowość do podjęcia meczu.
4. "Wykazywanie gotowości" przez zawodnika będzie rozstrzygane na podstawie wpisów wskazanych w pkt. 2.
5. Jeżeli nie będzie się dało rozstrzygnąć meczu w sposób opisanych w powyższych punktach - uznany zostanie obustronny walkower, a obaj zawodnicy otrzymają 3 punkty ujemne.
6. Jeżeli natomiast zawodnicy nie wykazali gotowości do meczu w ogóle, następuje obustronny walkower i obaj zawodnicy otrzymują 3 punkty ujemne.
7. W przypadku, gdy mecz został rozpoczęty, lecz nie zakończony przed upływem terminu, w pierwszej kolejności zawodnicy ustalają między sobą czy dotychczasowa sytuacja dawała rozstrzygnięcie.
8. Jeżeli rozstrzygnięcia nie da się ustalić w sposób powyższy, mecz zostaje uznany za nierozstrzygnięty. Zawodnicy nie otrzymują żadnych punktów.

VII. Punktacja
1. Zwycięzca każdego pojedynku otrzymuje 3 pkt.
2. Zwycięzca pojedynku, który grał nacją random, otrzymuje dodatkowo 1 pkt.
3. W przypadku remisu obaj zawodnicy otrzymują 1 pkt.
4. Zawodnik, który przegrał pojedynek, nie otrzymuje punktów.
5. Za oddanie gry walkowerem graczowi odejmuje się 3 punkty.

VIII. Klasyfikacja zawodników
1. Kolejność zawodników w lidze ustalana jest na podstawie ilości punktów zdobytych przez zawodników.
2. W przypadku identycznej liczby punktów o kolejności decyduje rezultat meczu bezpośredniego między zainteresowanymi zawodnikami.
a) W przypadku remisu w wyżej wskazanym pojedynku, o kolejności decyduje wynik meczu bezpośredniego ze zwycięzcą ligi.
b) Jeżeli punkt 2.a) nie przynosi rozstrzygnięcia - sprawdzane są wyniki spotkań bezpośrednich z kolejnymi zawodnikami z tabeli końcowej sezonu aż do uzyskania rezultatu rozstrzygającego sporną sytuację.
c) Jeżeli powyższe podpunkty nadal nie rozstrzygają o ostatecznej kolejności to:
- jeżeli pozycja zawodników wpływa na spadek lub awans któregoś z nich - rozgrywana jest dogrywka;
- jeżeli pozycja zawodników nie ma wpływu na spadek lub awans - zajmują miejsce ex equo
d) Jeżeli wspomniany wyżej baraż nie przyniesie w dalszym ciągu rozstrzygnięcia - decyduje rzut monetą. Monetą rzuca małżonka Krasnego w kusym stroju w obecności jednoosobowej Komisji ds. Gier i Zakładów w osobie Krasnego. Zarówno transmisjie i retrasmisje rzutu monetą nie są przewidziane.

IX. Awanse i spadki
1. Bezpośredni awans do ligi wyższej uzyskują zawodnicy, którzy zajmą w końcowej tabeli ligowej dwa najwyższe miejsca.
2. Spadek bezpośredni do ligi niższej dotyczy zawodników, którzy zajmą w końcowej tabeli ligowej dwa najniższe miejsca.
3. Zawodnik, którzy zajmie w swojej lidze trzecie miejsce rozegra baraż o grę w lidze wyższej z zawodnikiem, który w tejże lidze zajął miejsce trzecie od końca.
4. W przypadku degradacji zawodnika lub jego dyskwalifikacji - jest on przesuwany na najniższe miejsce w swojej lidze niezależnie od ilości posiadanych przez niego punktów.
5. Po pierwszym sezonie awans z lig IIIA i IIIB do ligi II otrzymają zwycięzcy obu lig, a dwaj zawodnicy z miejsc 2. rozegrają baraże o awans z zawodnikami z miejsc 5-6 II ligi. Rywale zostaną rozlosowani.
6. Od drugiego sezonu III ligę utworzą: 2 spadkowicze z II ligi, 2 zawodnicy którzy odpadną w barażach oraz po 2 zawodników z lig IIIA i IIIB, którzy zajmą w swoich ligach miejsca 3-4. Pozostali zawodnicy z lig IIIA i IIIB utworzą ligę IV.

X. Nagrody
1. Dla zwycięzcy I Ligi przewidziany jest zaszczytny specjalny tytuł |Civ5 League Winner" wyświetlany w profilu oraz złoty kolor nick'a. Jak to wygląda w praktyce? Można podejrzeć tutaj.
2. W ligach niższych niż I Liga nagrodami są awanse do ligi wyższej na zasadach przewidzianych w odpowiednim dziale regulaminu.
Na ten moment nie przewidujemy nagród rzeczowych, jednak jednocześnie ich nie wykluczamy. Jeśli uda się znaleźć sponsora naszych rozgrywek - postaramy się możliwie jak najbardziej uatrakcyjnić rozgrywki.

XI. Kwestie sporne
Kwestie sporne nie objęte regulaminem rozwiązywane są przez organizatorów rozgrywek. Zastrzegamy możliwość dokonywania zmian w regulaminie, o ile pojawią się kwestie w nim dotychczas nieujęte lub aktualizacja specyfikacji samej gry takie zmiany wymusi.

=============================

Komentowanie regulaminu, zgłaszanie pomysłów, uwag i wszelkie inne sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem ligi załatwiane są na ligowym forum ogólnym.

_________________________________
One man army.

W wolnym czasie lubię testować piwa. Zapraszam na www.piwopijca.pl

Apr 21, 2011 at 23:14

Print
^ Początek strony ^Username: Password: Lost your password?

tForum version b0.94.1.2 (© 2003 tForumDevTeam)

The comments published here represent only the personal opinions of the respective users. civ.org.pl and it's staff is not held responsible for the contents of the posts.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal civ.org.pl ani jego redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.


hosted by artserwis.pl - praca, konkursy, portfolia dla twórców.