civ.org.pl forums > Space 4X - Projekt gry - Strategia Kosmiczna 4x > Rozdział X - Wywiad i kontrwywiad
Zmień język na polski. Switch to English.

Print This Topic        Mark Topic as Unread 

civ.org.pl forums > Strategie Kosmiczne 4X > Projekt gry - Strategia Kosmiczna 4x
Poster
Message    
Merthen
Status: Moderator

Posts: 5146
Registered: Aug 25, 2008
IP: Logged
Rozdział X - Wywiad i kontrwywiad [post #1]

Rozdział X - Wywiad i kontrwywiad

1.Wstęp
Porządna gra 4x (a CC taka ma być ) nie może się obyć bez możliwości szpiegowania innych imperiów i ich sabotowania. Zarządzanie wywiadem i kontrwywiad odbywa się w panelu Wywiad.

2.Potencjał szpiegowski
Punkty wywiadu (PW) są generowane przez kompleksy wywiadowcze. Ilość PW zależy od poziomu technologicznego kompleksom oraz od wpływu różnych dodatkowych bonusów (wielcy szpiedzy specjalne technologie, ustawy, typ rządu i społeczeństwa).

Ilość generowanych PW jest pokazywana na górnej belce interfejsu.

3.Wywiad / Sabotaż
Do każdego znanego państwa można przydzielić pewien procent PW z ogólnej puli. Tam gdzie są przydzielone punkty znajduję się lista (przewijana) z wszystkim czynnościami jakie można wykonać na danym państwie.
Można wybrać wszystkie, tylko cześć wywiadowczą, tylko cześć związana z sabotażem lub wskazać konkretne opcje.
Domyślnie przyznane punkty PW rozkładają się po równa na wszystkie wybrane opcje ale można to zmienić poprzez przydzielenie priorytetów (dodatkowy kwadracik do zaznaczania przy opcji).

Opcje do wyboru są ogólne np.:
Wybiera się niszczenie infrastruktury planet, w taki przypadku losowane jest, która planeta zostanie poddana sabotażowi.
Aby wybrać konkretną planetę trzeba posiadać wielkich szpiegów.

W opcjach jest także możliwość wykonania pozorowanego wywiadulub sabotażu aby zwalić winę na inne mocarstwo.

Akcje wywiadowcze i sabotażu nie dają od razu wyniku, najpierw przy danej akcji musi się skumulować odpowiednia ilość punktów PW aby została wykonana. Może to trwać wiele tur.

Pod suwakiem ustalającym PW dla konkretnego imperium znajduje się suwak określający agresywność wywiadu. Czym większa agresja tym częściej wykonywane akcje ale tym bardzie zwiększone ryzyko niepowodzenia i wpadki. Jednak zbytnie obniżenie agresywności może spowodować ze gracz będzie długo czekała na jakiekolwiek afekty,

4.Kontrwywiad
Wszystkie niewykorzystane PW oraz niewykorzystani wielcy automatycznie przydzielani są do kontrwywiad. Kontrwywiad jak powszechnie wiadomo zwalcza obcy wywiad. Może ustawić aby zamiast przerywać wrogie akcje wywiadowcze, "karmić" wroga fałszywymi informacjami.
Do tego jednak potrzebna jest dużą przewaga w PW i oczywiście nie ma senesu przy sabotażu.

Nawet udaremniając czyjaś akcje wywiadowczą nie zawsze wiadomo kto ją wykonał.

Kontrwywiad ma możliwość złapania obcego wielkiego szpiega, który uczestniczył w akcji. Złapana postać można poddać przesłuchaniu w celu zdobycia informacji lub też oddać do właściciela za coś (jeżeli on się go nie wyprze). Tutaj także przesłuch**e się "zdobytych" admirałów i generałów.

Można zwiększyć skuteczność kontrwywiadu poprzez odpowiednie ustawy.

5.Wielcy Szpiedzy
Wielcy szpiedzy najczęściej pojawiają się podczas udanej akcji wywiadowczej lub udanego sabotażu.

Najważniejszą cechą szpiega to możliwość wykonywania akcji na konkretnym celu. Można wybrać aby sabotowali konkretny okręt tudzież planetę lub porwali konkretna wielką postać (lub też ją przekupili by np. stworzyć podwójnego agenta).

Inne wykorzystanie szpiegów to przydzielenie do wybranej projektu lub zostawienie w kontrwywiadzie. Szpiedzy wpływają w znaczny sposób na powodzenie akcji w których uczestniczą.

Trzeba pamiętać ze szpiedzy są najbardziej ze wszystkich wielkich postaci narażenie na śmierć lub schwytanie. Schwytani mogą, na przesłuchaniu, wyjawić informacje o swoim imperium.

Szpiegów przydziela się w panelu Wywiad.

May 01, 2011 at 12:40

Print
HidN
Status: Regular

Posts: 97
Registered: Apr 27, 2011
IP: Logged
Re: Rozdział X - Wywiad i kontrwywiad [post #2]

10. Wywiad i kontrwywiad. Moim zdaniem elementy te powinny być skoncentrowane wokół tego co nazwa sugeruje - zdobywanie informacji. Informacji gdzie przeciwnik ma kolonie, floty, jaki jest jego poziom technologiczny, powiązania z innymi rasami, atmosfera wewnątrzpolityczna itd. I na tym tradycyjna działalność szpiegowska powinna się kończyć. Inna sprawa to superszpiedzy, przydzielenie ich danej rasie sprawia, iż zdobywają doświadczenie a wraz z nim zarówno wzrasta skuteczność działań wywiadowczych, jak również pojawiają się specjalne możliwości tj. np. sabotaż kluczowych elementów imperium, czy też działania wywrotowe na pogranicznych planetach (szerzenie obcej kultury jako np. wsparcie podboju kulturowego o którym pisałem wcześniej) itd. wreszcie misje ostateczne - poświęcenie bardzo doświadczonego szpiega na misji która wyrządza globalne szkody przeciwnikowi ale powoduje utratę szpiega (spalenie) i wszystkich z nim związanych bonusów, szpieg może co najwyżej iść na emeryturę.
Oczywiście utrzymanie zarówno wielkiego dyplomaty jak i superszpiega kosztuje gracza nie tylko przy rekrutacji ale także w utrzymaniu (i koszt rośnie wraz z poziomami doświadczenia), koszty te powinny być tak dobrane, by rekrutacja "super" była decyzją, tj. gracz rzeczywiście głęboko potrzebuje potężnego wywiadu wobec danego imperium albo poprawiania stosunków dyplomatycznych z innym, by ten koszt usprawiedliwić.

10.1. Mechanika wywiadowcza: podoba mi się idea oryginalnego konceptu (tj. produkcja punktów wywiadowczych). Sama produkcja tych punktów powinna być uzależniona od:
a) maksymalnej mocy wywiadowczej imperium (kompleksy militarne, budynki wywiadowcze itd.)
b) % wykorzystania tych możliwości
Generowanie tychże punktów oczywiście kosztuje kredyty proporcjonalnie od ich ilości. Punktów tych jednak nie można wydawać, druga dyspozycja wchodzi teraz w grę i gracz musi wyznaczyć ile % działalności wywiadowczej jest kierowane na poszczególne obce imperia oraz ile % na potrzeby kontrwywiadu. Na tym etapie wreszcie gracz otrzymuje do dyspozycji faktycznie punkty które może wykorzystywać w obrębie poszczególnych imperium (kontrwywiad funkcjonuje automatycznie i nie posiada punktów a jedynie "siłę" reprezentującą bieżące finansowanie). Punkty te można zbierać, ale maksimum to 3-krotność poziomu finansowania (i jeśli ktoś ma maksimum i zmniejszy finansowanie to nowy limit utnie nadmiarowe punkty w następnej turze, zostają stracone bezpowrotnie).
Operacje wywiadowcze są realizowane natychmiastowo, tj. gracz wybiera na co chce wydać punkty i otrzymuje natychmiastowo rezultat. Jeśli nie ma dość punktów, może operację zakolejkować albo po prostu zaczekać i zlecić gdy nazbiera wystarczająco dużo punktów.

10.2. Skuteczność wywiadu: to stosunek nakładów (sumy z ostatnich 3 tur) jednego gracza na wywiad i drugiego (suma z ostatnich 9 tur - tak 9) na kontrwywiad. Jeśli wspomniana suma jest taka sama dla obu stron, skuteczność wynosi 50%, jeśli kontr posiada 2x większą siłę, skuteczność wynosi 25% itd. Informacja o aktualnej sile wywiadu jest widoczna dla gracza, przeciwnik nie ma jednak informacji o sile jego kontrwywiadu (tj. jeśli gracz przeprowadza działania wywiadowcze przeciw innemu imperium to widzi dokładnie jaka jest skuteczność jego wywiadu wobec przeciwnika, jednak te imperia takiej informacji o ofensywnej sile jego wywiadu nie widzą (bronią się w ciemno)). Oczywiście sytuacja zmienia się po "ataku", imperium dostaje informacje o podejrzanej działalności wywiadowczej na terenie imperium, gdzie można np. wyczytać sporo detali czy kontrwywiad działa skutecznie czy też nie i brak skuteczności może być przesłanką do wzmocnienia finansowania. Dodatkowo wspomnę tutaj, iż wiele operacji wywiadowczych ma charakter ciągły np. szpiegowanie położenia floty, kosztuje to pewną ilość punktów co turę chyba że przeciwnik wzmocni albo gracz osłabi wywiad i skuteczność spadnie poniżej minimum, operacja jest wtedy przerywana.
Ale co ten wskaźnik skuteczności w ogóle ma reprezentować - otóż wszystkie operacje wymagają nie tylko określonej ilości punktów, ale także minimalnego poziomu skuteczności. W praktyce każda operacja posiadać może kilka poziomów o rosnącym progu wymaganej skuteczności, zarazem oferując coraz lepsze rezultaty i coraz niższy koszt działania. Inne operacje są bardzo skomplikowane i ich minimalny poziom jest bardzo wysoki. Konkretnych przykładów operacji nie będę na razie prezentować.

10.3. Zaraz zaraz, o co tu właściwie chodziło? Zdaję sobie sprawę iż wygląda to na skomplikowaną mechanikę, jednak tylko na 1 rzut oka. W praktyce okazuje się bardzo skuteczna. Po pierwsze, wymaga ciągłego finansowania, zarówno wywiadu jak i kontrwywiadu, opuszczenie gardy nawet na 1 turę ułatwia przeciwnikom penetrację imperium. Po drugie, punktów nie można chomikować, maksimum to 3-krotność bieżącego finansowania (a więc nawet jeśli przefinansujemy wywiad na 3 tury, to nie możemy ich zachować przez utrzymywania tego poziomu finansowania. Pozwala to prowadzić działania zarówno wywiadowcze jak i kontrwywiadowcze przez całą grę w niezmiennych warunkach.
Pytanie może zachodzić, dlaczego skuteczność kontrwywiadu jest poznawana po fakcie - ponieważ wywiad polega na inicjatywie, akcji z ukrycia. Za łatwo byłoby się bronić gdyby informacja o skuteczności kontrwywiadu była pokazana czarno na białym. Z drugiej strony brak jakiejkolwiek informacji sprawiałby, że gracz jest szpiegowany i nawet o tym nie wie. Opóźniony raport znajduje złoty środek, wywiad zdobywa wiele informacji a kontrwywiad udaremnia dalsze wykorzystywanie "dziur" w systemie bezpieczeństwa.
Ostatnie pytanie może się nasunąć: dlaczego skuteczność jest stosunkiem 3-turowych nakładów na wywiad i 9-turowych kontrwywiadu? Dlatego, ponieważ obrona kontrwywiadowcza powinna w końcu zwyciężyć. Wywiad operujący z inicjatywą uzyskuje sporą przewagę nad przeciwnikiem i wykorzystuje ją w ciągu tych pierwszych tur, podczas gdy przeciwnik pracuje gorączkowo nad wzmacnianiem kontrwywiadu. W końcu dla atakującego gracza walka wywiadowcza przestaje się opłacać ponieważ kosztuje go to 3x więcej niż przeciwnika i wycofuje się czekając na kolejną okazję (aż przeciwnik zmniejszy swoją obronę) lub zmieniając swój cel. Oczywiście na skuteczność wywiadu i kontrwywiadu ma wpływ wiele czynników (np. superszpieg, bonusy rasowe i kulturowe itd., wszystko to powiększa i pomniejsza ilość produkowanych punktów wywiadowczych a jednocześnie gracz płaci za nie wciąż tę samą ilość kredytów. Tak więc rasa zorientowana na wywiad może w gruncie rzeczy płacić tyle samo co nie zorientowana a dostawać 2x więcej punktów, co pozwoli jej na utrzymywanie np. własnego kontrwywiadu i jednocześnie aktywnie działać przeciwko jakiemuś innemu imperium, co znowu byłoby zbyt łatwe gdyby przeciwnik nie miał przewagi obronnej.

[Edited by HidN on May 01, 2011 at 17:56]

May 01, 2011 at 17:29

Print
^ Początek strony ^Username: Password: Lost your password?

tForum version b0.94.1.2 (© 2003 tForumDevTeam)

The comments published here represent only the personal opinions of the respective users. civ.org.pl and it's staff is not held responsible for the contents of the posts.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal civ.org.pl ani jego redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.


hosted by artserwis.pl - praca, konkursy, portfolia dla twórców.