civ.org.pl forums > Ranking > Ranking - Regulamin
Zmień język na polski. Switch to English.

Print This Topic        Mark Topic as Unread 

civ.org.pl forums > Civilization VI > Ranking
Poster
Message    
Krasny
Status: Administrator

Posts: 10333
Registered: Apr 11, 2004
IP: Logged
Ranking - Regulamin [post #1]1. Wstęp

Gry rankingowe to rywalizacja graczy w trybie wieloosobowym, w której po rozegraniu meczów zostają oni nagrodzeni punktami do klasyfikacji rankingowej. Ilość punktów zdobytych przez zwycięzcę nie jest stała i zależy od ilości punktów rankingowych pokonanego przeciwnika.

Są trzy wymagania do rozgrywania gier rankingowych: gra Sid Meier's Civilization VI, łącze internetowe, a także wolny czas i przeciwnik.

W umawianiu gier panuje pełna swoboda. Nie ma żadnego przymusu grania z kimkolwiek - jeśli nie masz ochoty z kimś grać (niezależnie od powodu), możesz mu po prostu grzecznie odmówić. Pamiętaj jednak - nie przekonasz się czy jesteś od kogoś lepszy jeśli się z nim nie zmierzysz.

Istnieją trzy zasadnicze rodzaje gier wieloosobowych:
- Gry "jeden na jednego" (1vs1) - rozgrywane przeważnie na mapach symetrycznych,
- Gry "każdy na każdego" (Free-For-All lub FFA),
- Gry drużynowe (teamowe).

Aby zostać dodanym do rankingu, należy przeczytać niniejszy regulamin oraz zgłosić się na forum. Zgłoszenie się do rankingu oznacza akceptację regulaminu.

2. Zasady i ustawienia mapy obowiązujące w grach

a) Ustawienia mapy

Ustawienia mapy są indywidualną sprawą pojedynkujących się zawodników. Sami wybierają jej rozmiar, rozmieszczenie lądu, poziom trudności etc. Jeśli więc macie czas i ochotę zmierzyć się na dużej losowej mapie - nie ma problemu. Sugerowane są jednak mapy symetryczne, gdyż stanowią gwarancję wyrównanego startu i umożliwiają w pełni obiektywne ocenienie umiejętności zawodników.

Jeżeli gracze nie grają na mapie lustrzanej, gospodarz gry powinien włączyć opcję "Balans strategiczny", chyba że wszyscy gracze zadecydują o grze bez tej opcji.

b) Błędy w grze

Jeżeli w grze pojawi się błąd działający niekorzystnie dla jednego z graczy, a mający istotne znaczenie dla przebiegu rozgrywki, należy, jeśli to możliwe, wczytać grę od momentu, w którym błąd ten nie wystąpił. Jeżeli nie jest to możliwe, należy zacząć grę od nowa na tych samych ustawieniach rozgrywki. Błąd należy udokumentować robiąc zapis gry oraz zrzuty ekranu.

c) Postępowanie w przypadkach niezbalansowanych warunków gry. Restartowanie gry.

Jeden z graczy ma prawo zażądać restartu gry 1vs1 na tych samych ustawieniach w przypadku:
- zbyt bliskiej odległości między startowymi pozycjami obu graczy (mniej niż 10 heksów),
- różnicy pomiędzy warunkami mapy uzgodnionymi przed grą a ustawionymi przez gospodarza gry.
W razie restartu obaj gracze muszą wybrać te same nacje, jakie mieli przed restartem.

3. Gry Free-For-All (FFA)

a) Cel i charakter gier FFA

Gry Free-For-All to gry w systemie każdy-na-każdego, w których gracze mogą prowadzić ze sobą dyplomację, wliczając w to zawieranie ze sobą sojuszów. W grach FFA każdy gracz ma jednak pełne prawo złamać umowę zawartą w sprawie sojuszu, pokoju, współpracy itp. Złamania umowy nie powinno się traktować osobiście ani uważać za oszustwo, lecz jedynie jako dozwolony spiskowy element gry.

b) Ograniczenia w grach FFA

W grach FFA, o ile wszyscy gracze nie zadecydują przed inaczej przed rozpoczęciem rozgrywki, zakazane jest:
- prowadzenie rozmów dyplomatycznych przed rozpoczęciem gry, zwłaszcza zawieranie sojuszy,
- zakładanie nowych miast na mniej niż 30 minut przed umówionym czasem zakończenia gry,
- przekazywanie lub handlowanie miastami na mniej niż 30 minut przed umówionym czasem zakończenia gry,
- przekazywanie i handlowanie miastami, jeżeli w jego obrębie (do 3 pól) znajdują się wrogie jednostki.
Każde miasto może być przekazane nie więcej niż jeden raz w trakcie rozgrywki.

c) Postępowanie w przypadku problemów z połączeniem

Jeżeli w grze FFA jednego z graczy wyrzuciło z gry, powinien on jak najszybciej dołączyć do gry korzystając z zaproszenia jednego z pozostałych graczy (gra wczyta wtedy save'a z początku bieżącej tury). Jeżeli gracze są umówieni na zakończenie rozgrywki o określonej godzinie, należy przedłużyć ten termin o czas potrzebny na ponowne rozegranie tury (z tego powodu gracze powinni zarezerwował sobie dodatkowe 20 minut na ewentualne przedłużenie rozgrywki). Jeżeli "wyrzucony" gracz nie dołącza do gry, pozostali gracze mają prawo kontynuować grę z AI, nie mogą jednak wypowiedzieć wojny tej cywilizacji przez 5 minut od chwili opuszczenia gry przez gracza, chyba że do umówionego czasu zakończenia brakuje mniej niż 20 minut.

d) Opuszczanie gier FFA

Każdy gracz ma prawo opuścić grę FFA w dowolnym momencie (choć takie postępowanie jest niemile widziane i nie powinno mieć miejsca bez porozumienia z pozostałymi graczami). Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy wystąpiły problemy z połączeniem i istnieje konieczność zrobienia restartu gry - w takiej sytuacji gracz, który chce opuścić rozgrywkę, powinien połączyć się najpierw z pozostałymi graczami i opuścić grę dopiero po restarcie, tak aby umożliwić dokończenie rozgrywki pozostałym graczom.

e) Moment zakończenia gier FFA

Jeżeli gracze wspólnie nie postanowią inaczej, gra FFA kończy się w momencie zakończenia tury, w której przekroczona została ustalona godzina zakończenia. Po tym czasie gracze nie mogą już wykonywać w grze żadnych czynności. Na początku kolejnej tury zliczana jest punktacja poszczególnych graczy.
Przykładowo: gracze umawiają się na grę do 0:00. O godzinie 23:59 rozpoczyna się tura o numerze 100. Wszyscy gracze kończą swoje ruchy o godzinie 0:01. Na samym początku tury 101 dokonuje się klasyfikacji pozostałych w grze graczy zgodnie z punktem 3.4 tego regulaminu.

f) Kolejność klasyfikacji graczy

Jeżeli wszyscy gracze zgodnie nie postanowią inaczej, kolejność klasyfikacji graczy ustala się następująco:
- gracze, którzy nie zostali wyeliminowani, lecz nie dotrwali do końca gry, zajmują w niej ostatnie miejsca.
Kolejność pozostałych graczy zależy od:
- ilości tur, podczas której istniała cywilizacja gracza,
- punktacji gry (widocznej w prawym górnym rogu ekranu) w przypadku zawodników, którzy pozostali w rozgrywce w chwili zakończenia gry,
- sumy: zbiorów żywności, wyprodukowanych dóbr oraz PKB widocznych na ekranie demografii.
Przykładowo: Wszyscy gracze umówili się na grę do godziny 1:00. Gracz 1 odpadł w turze 50, gracz 2 w turze 100. W trakcie trwania tury 150. wybiła godzina 1:00. Na początku tury 151 gracz 3 miał 500 punktów, a gracz 4 510. Kolejność graczy jest następująca: gracz 4, gracz 3, gracz 2, gracz 1.
Przy klasyfikowaniu zawodników traktuje się nacje kontrolowane przez AI jako kontrolowane przez nieobecnego gracza.

4. Zgłaszanie wyników lub nieprawidłowości

a) Przegrany (lub też wygrany w przypadku gier FFA) powinien obowiązkowo i niezwłocznie po zakończonym pojedynku zgłosić wynik gry na forum, o ile w grze nie doszło do żadnych nieprawidłowości. Poza zgłoszeniem wyniku utworzenie wątku umożliwia przeprowadzenie dyskusji na temat przebiegu rozgrywki.
b) Rezygnacja z raportowania umówionej gry jest możliwa tylko za zgodą wszystkich jej uczestników.
c) W wypadku wystąpienia istotnych błędów gry lub jakichkolwiek nieprawidłowości (np. zakończenia jej przed czasem bez zgody wszystkich graczy), zakazane jest raportowanie wyniku gry, należy wtedy zgłosić i opisać na forum zaistniałą sytuację. Jeżeli jakiś gracz unika dokończenia rozpoczętego spotkania, fakt ten również należy zgłosić organizatorom rozgrywek.
d) Jeżeli w zgłoszonym meczu doszło do nieprawidłowości mecz może zostać usunięty z bazy danych lub jego wynik może być zmieniony decyzją osób prowadzących ranking.

5. Punktacja

a) Każdy zawodnik rejestrując się w Rankingu otrzymuje 100 punktów.
b) Zwycięzca meczu 1vs1 otrzymuje pierwiastek z punktów rankingowych przeciwnika, a jego przeciwnik 1 punkt. W przypadku remisu zawodnicy otrzymują tylko 2 punkty - dlatego w razie problemu z dokończeniem gry warto spróbować w późniejszym terminie (po usunięciu niedogodności).
c) Zwycięzca meczu FFA otrzymuje pierwiastek z sumy punktów rankingowych wszystkich przeciwników. Każdy kolejny gracz, z wyjątkiem gracza ostatniego, otrzymuje połowę pierwiastka kwadratowego z sumy punktów rankingowych wszystkich przeciwników, którzy ukończyli grę na dalszych od niego miejscach. Gracz, który uplasował się jako ostatni otrzymuje 1 punkt.

Przykładowo:
Dla gry o kolejności miejsc: 400 / 300 / 200 / 100, gdzie poszczególne liczby to rankingi poszczególnych graczy, mamy:
Gracz o rankingu 400 otrzymuje (300 + 200 + 100)^0,5 = 24 punkty.
Gracz o rankingu 300 otrzymuje [(200 + 100)^0,5] / 2 = 8 punktów.
Gracz o rankingu 200 otrzymuje [100 ^ 0,5] / 2 = 5 punktów.
Gracz o rankingu 100 otrzymuje 1 punkt.

d) W meczach drużynowych każdy ze zwycięzców otrzymuje sumę pierwiastków kwadratowych rankingów graczy pokonanych podzieloną przez liczbę graczy w drużynie, a każdy z przegranych otrzymuje po 1 punkcie.

Przykładowo:
Dla gry (100 & 200) 0:1 (300 & 400), gdzie liczby w nawiasach to rankingi poszczególnych graczy mamy:
100 dostaje + 1 pkt.
200 dostaje + 1 pkt.
300 oraz 400 dostają po (10+14) / 2 = 12 pkt.
Dla odwrotnego wyniku:
(17 + 20) / 2 = 18 pkt. dla graczy o rankingu 100 oraz 200 oraz po +1 dla pozostałych
e) Za przegrane lub niedokończone mecze nie ma punktów ujemnych.
f) Wszystkie wartości zdobytych punktów zaokrąglane są w dół do wartości całkowitych.

6. Ograniczenia i kary

a) Obowiązuje absolutny zakaz modyfikowania plików gry mających wpływ na przebieg rozgrywki, podglądanie mapy przeciwnika oraz uczestniczenie w rozgrywkach pod kilkoma różnymi kontami na forum.
b) Zakazuje się "ustawiania" wyników spotkań.
c) Zgłaszać można jedynie te gry, w których wszyscy gracze są zgłoszeni do rankingu.
d) W przypadku istnienia podejrzeń dotyczących faktu, czy gra rzeczywiście się odbyła, organizatorzy Rankingu zastrzegają sobie prawo do zażądania stanu gry z rozgrywki oraz usunięcia jej z bazy danych.
e) Zakazane są wszelkie działania psujące dobrą zabawę i atmosferę rozgrywek takie jak obrażanie innych graczy, celowe unikanie nie dokończonych rozgrywek, bezpodstawne zarzucanie oszustwa itp..
f) W przypadku naruszenia regulaminu można się spotkać z następującymi karami:
- Odjęcie punktów
- Wyzerowanie rankingu gracza
- Wykluczenie z rozgrywek
g) Gracz, który dostał bana na forum jest automatycznie wykluczony również z rozgrywek rankingowych.
h) W razie wystąpienia sytuacji spornych lub problemów nie objętych regulaminem, decydujący głos przypada osobom prowadzącym Ranking.

7. Pytania

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z grami rankingowymi - możesz je zadać na forum.

8. Zmiany w regulaminie

W trakcie rozgrywek mogą wyniknąć sprawy nieuregulowane regulaminem - zastrzegamy sobie w takich sytuacjach zmiany w regulaminie; o ewentualnych zmianach w regulaminie będziemy informować na bieżąco.

[Edited by Krasny on Nov 05, 2016 at 21:12]

_________________________________
One man army.

W wolnym czasie lubię testować piwa. Zapraszam na www.piwopijca.pl

Oct 28, 2016 at 10:43

Print
Krasny
Status: Administrator

Posts: 10333
Registered: Apr 11, 2004
IP: Logged
Re: Ranking - Regulamin [post #2]

Regulamin rankingu civ5 do dyskusji przed rozpoczęciem rankingu civ6. Prośba o sugestie, uwagi, propozycje.

Nad formatowanie będę pracował jeszcze

_________________________________
One man army.

W wolnym czasie lubię testować piwa. Zapraszam na www.piwopijca.pl

Oct 28, 2016 at 10:44

Print
pocozyc
Status: Prince

Posts: 4329
Registered: Jul 25, 2003
IP: Logged
Re: Ranking - Regulamin [post #3]

Jak dla mnie to okej, chyba że zmieni się system rankingowy.

Do wywalenia jedynie fragment 7 punktu "W grach rozegranych do końca marca 2011 roku obowiązywał stary system punktacji, w którym pierwszy i ostatni gracze otrzymywali takie same ilości punktów jak obecnie, lecz drugi od końca 2 punkty, trzeci od końca 3 punkty itd.."

_________________________________
kiedys jako: coolt_parno
pózniej jako: pocozyc

Oct 28, 2016 at 15:52
Gadu-Gadu: 2640081
Print
pocozyc
Status: Prince

Posts: 4329
Registered: Jul 25, 2003
IP: Logged
Re: Ranking - Regulamin [post #4]

ewentualnie warto by rozważyć czy gier mutli nei powinno się prowadzić na NQ modzie - przynajmniej teraz kiedy jest naprawde kilka mało zbalansowanych elementów

_________________________________
kiedys jako: coolt_parno
pózniej jako: pocozyc

Oct 28, 2016 at 23:00
Gadu-Gadu: 2640081
Print
Lifaen
Status: Veteran

Posts: 400
Registered: Oct 10, 2010
IP: Logged
Re: Ranking - Regulamin [post #5]

Nie lepszy jest ranking elo?

Punkty:
-przekazywanie i handlowanie miastami, jeżeli w jego obrębie (do 3 pól) znajdują się wrogie jednostki

-sumy: zbiorów żywności, wyprodukowanych dóbr oraz PKB widocznych na ekranie demografii.

-Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy wystąpiły problemy z połączeniem i istnieje konieczność zrobienia restartu gry - w takiej sytuacji gracz,
który chce opuścić rozgrywkę, powinien połączyć się najpierw z pozostałymi graczami i opuścić grę dopiero po restarcie,
tak aby umożliwić dokończenie rozgrywki pozostałym graczom.

są nieaktualne.

Zrezygnowałbym z :
-zakaz zakładania nowych miast na mniej niż 30 minut przed umówionym czasem zakończenia gry

Oct 29, 2016 at 08:44

Print
Krasny
Status: Administrator

Posts: 10333
Registered: Apr 11, 2004
IP: Logged
Re: Ranking - Regulamin [post #6]

Lifaen, a masz pomysł jak dostosować go do naszych potrzeb? Jeśli dasz konkretną propozycję, założę ankietę i przyjmiemy system punktacji wskazany przez użytkowników.

Oczywiście jeśli są jakieś inne pomysły - jesteśmy otwarci na propozycje

_________________________________
One man army.

W wolnym czasie lubię testować piwa. Zapraszam na www.piwopijca.pl

Nov 05, 2016 at 19:38

Print
Krasny
Status: Administrator

Posts: 10333
Registered: Apr 11, 2004
IP: Logged
Re: Ranking - Regulamin [post #7]

Jeżeli nie ma uwag ani pomysłów, proponuję wystartować od jutra.

Jeżeli pojawi się ktoś z konkretną propozycją systemu punktowego, poddamy pomysł pod głosowanie. W razie zmiany systemu, punkty zostaną przeliczone.

_________________________________
One man army.

W wolnym czasie lubię testować piwa. Zapraszam na www.piwopijca.pl

Nov 12, 2016 at 19:31

Print
pocozyc
Status: Prince

Posts: 4329
Registered: Jul 25, 2003
IP: Logged
Re: Ranking - Regulamin [post #8]

fajnie by byo chyba do rankingu dopisać "dżentelmeńską umowę" czy jak kto woli naprzemienne ruchy (a'la hybryda na symultanie)

dodatkowo - wiadomo już kiedy będzie moduł pozwalający wprowadzić grę z automatu ?

_________________________________
kiedys jako: coolt_parno
pózniej jako: pocozyc

Dec 09, 2016 at 23:21
Gadu-Gadu: 2640081
Print
^ Początek strony ^Username: Password: Lost your password?

tForum version b0.94.1.2 (© 2003 tForumDevTeam)

The comments published here represent only the personal opinions of the respective users. civ.org.pl and it's staff is not held responsible for the contents of the posts.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal civ.org.pl ani jego redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.


hosted by artserwis.pl - praca, konkursy, portfolia dla twórców.