civ.org.pl forums > NoVa Demokracja > Regulamin Zabawy (1 Edycja)
Zmień język na polski. Switch to English.

Print This Topic        Mark Topic as Unread 

civ.org.pl forums > Civilization V - Archiwum > NoVa Demokracja
Poster
Message    
kasztelan_mirmil
Status: Moderator

Posts: 5172
Registered: May 09, 2006
IP: Logged
Regulamin Zabawy (1 Edycja) [post #1]

W tym wątku zamieszczamy regulamin zabawy:
- skrócony, dla tych którzy chcą się szybciej zorientować o co chodzi i na razie nie wchodzić w szczegóły
- oraz pełny (post #2)

Będziemy tu zamieszczać również wszelkie aktualizacje zasad oraz odpowiadać na pytania dotyczące regulaminu.

______________________________________________________
__________Regulamin zabawy w NoVą Demokracje__________
__________________WERSJA SKRÓCONA__________________

O. WPROWADZENIE

NoVa Demokracja to zabawa polegająca na wspólnym prowadzeniu przez uczestników jednej gry singlowej.
Gracze w głosowaniu wybierają spośród siebie jednego przedstawiciela, który na jedną kadencję (określona liczba tur) zasiada "za sterami" naszej cywilizacji. Po zakończeniu kadencji następują nowe wybory i tak dalej, aż do zwycięstwa lub upadku naszej cywilizacji.
Zabawa jest tak pomyślana, że można w niej uczestniczyć na różnych poziomach zaangażowania: większym - w przypadku brania udziału w glosowaniach i kandydowania oraz mniejszym - w przypadku jedynie brania udziału w głosowaniach. W obu przypadkach częstotliwość bywania na forum średnio raz na 2 dni jest wystarczająca by w pełni uczestniczyć w zabawie.


OO. SCHEMAT ZABAWY

Zabawa składa się z następujących po sobie etapów które trwają określoną ilość realnego czasu (dni, godzin).

I. Etap Kampanii.

1. Dozwolone działania:
a) Wszyscy mogą dyskutować i oceniać rządy poprzedniego władcy.
b) Gracze posiadający czynne prawo wyborcze mogą przedstawiać jako przyszli wyborcy swoje oczekiwania wobec kandydatów
c) Gracze, którzy chcą ubiegać się o kierowanie nacją i posiadają bierne prawo wyborcze:
- Pobierają zapis gry i mogą sobie go rozgrywać dowolną ilość razy w wybranych wariantach przez maksymalnie tyle tur ile trwa jedna kadencja (w końcowej turze można jeszcze wykonać dowolne czynności, np. ruchy jednostkami itd.).
- Następnie w wątku na forum zamieszczają swój program wyborczy, czyli propozycje na rozwój nacji w ciągu bieżącej kadencji. W programie wyborczym można posługiwać się tekstem, screenami i innymi grafikami. Nie wolno zamieszczać ani udostępniać innym graczom zapisów gry ani filmów. Poza tym forma i długość dowolna, przy czym warto mieć na uwadze, że zbyt dużo szczegółów może zniechęcić wyborcę do zapoznania się z programem, a zbyt mało do potraktowani go poważnie.
- Dopuszczalne jest by program wyborczy konstruować bez rozegrania 50 tur jedynie po zapoznaniu się z początkowym zapisem gry.
d) Wszyscy mogą zadawać pytania i dyskutować przedstawione programy wyborcze.

2. Sytuacje specjalne
(...)

3. Czas trwania Etapu Kampanii:
a) w zależności od długości kadencji, zaawansowania gry oraz sytuacji kalendarzowej (święta, ferie) etap będzie trwał od 3 dni do 2 tygodni.
(...)

II. Etap Wyborów:

1. Dozwolone działania:
a) Wraz z rozpoczęciem wyborów obowiązuje cisza wyborcza i zakazane jest dalsze prowadzenie kampanii wyborczej (wątek Kampanii zostaje zablokowany).
b) Gracze którzy mają czynne prawo wyborcze mogą oddawać głosy na wybranego kandydata.
c) Nie można głosować na siebie. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy w wyborach jest tylko dwóch kandydatów. Uznaje się wtedy, że gracz automatycznie głosuje na przeciwnika.
d) Można nie głosować, ale tylko określoną liczbę razy - wstrzymywanie się od glosowania może powodować czasową lub stałą utratę praw wyborczych.
e) Wybory wygrywa osoba z największą liczbą głosów, bez wymogu osiągnięcia konkretnego pułapu.

2. Sytuacje specjalne
(...)

3. Czas trwania Etapu Wyborów:
a) W zależności od zaawansowania gry oraz sytuacji kalendarzowej etap będzie trwał od 2 do 7 dni.
(...)

III. Etap Rządów:

1. Dozwolone działania:
a) Gracz Elekt (który wygrał wybory) ma czas na zamieszczenie w odpowiednim wątku zapisu gry (a jeśli tego nie zrobił wcześniej również na rozegranie gry).
b) Elekt zamieszcza opis swoich rządów w Kronice. Może to być kopia jego programu wyborczego lub napisana od nowa fabularyzowana kronika
c) Wątek Kampanii zostaje odblokowany, gracze mogą gratulować zwycięzcy i dyskutować o dalszych losach państwa (można na początek zamieścić tylko skrócone informacje a skrzydła literackie rozwinąć później)
d) Zwycięzca wyborów ma maksymalnie 3 dni na opublikowanie lub przesłanie zapisu gry do organizatora zabawy. W przeciwnym wypadku zaszczyt prowadzenia nacji spada na drugiego w kolei kandydata.

IV. Przerwa Techniczna
Po opublikowaniu zapisu gry następuje krótka przerwa techniczna na opublikowanie statystyk po czym zostaje ogłoszona nowa Kampania Wyborcza.


OOO. PRAWA WYBORCZE

I. Czynne Prawo Wyborcze

1. Czynne prawo wyborcze posiadają użytkownicy forum COP, którzy:
a) zgłoszą się przed rozpoczęciem zabawy,
b) zgłoszą się w trakcie zabawy, uzyskując prawo wyborcze od następnej kadencji.
(...)

II. Bierne Prawo Wyborcze

1. Bierne prawo wyborcze ma każdy użytkownik forum COP, który zgłosi chęć kandydowania przedstawiając swój program wyborczy w wątku Kampanii Wyborczych.
(...)


OOOO. CIAŁA KONSTYTUCYJNE
W zabawie, dla usprawnienia rozgrywki i wyróżnienia najbardziej aktywnych graczy, mogą wystąpić następujące ciała:
(...)

OOOOO. INNE
Pozostałe sytuacje na bieżąco rozstrzyga organizator zabawy.

[Edited by kasztelan_mirmil on Sept 19, 2011 at 21:51]

_________________________________
Lektura do poduszki:
::: Dzieje Imperium Azuli :::
::: Dzieje Imperium QuartĂłw:::

Sept 30, 2010 at 12:48

Print
kasztelan_mirmil
Status: Moderator

Posts: 5172
Registered: May 09, 2006
IP: Logged
Re: Regulamin Zabawy (1 Edycja) [post #2]

______________________________________________________
__________Regulamin zabawy w NoVą Demokracje__________
__________________WERSJA PEŁNA_______________________

O. WPROWADZENIE

NoVa Demokracja ro zabawa polegająca na wspólnym prowadzeniu przez uczestników jednej gry singlowej.
Gracze w głosowaniu wybierają spośród siebie jednego przedstawiciela, który na jedną kadencję (określona liczba tur) zasiada "za sterami" naszej cywilizacji. Po zakończeniu kadencji następują nowe wybory i tak dalej, aż do zwycięstwa lub upadku naszej cywilizacji.
Zabawa jest tak pomyślana, że można w niej uczestniczyć na różnych poziomach zaangażowania: większym - w przypadku brania udziału w glosowaniach i kandydowania oraz mniejszym - w przypadku jedynie brania udziału w głosowaniach. W obu przypadkach częstotliwość bywania na forum średnio raz na 2 dni jest wystarczająca by w pełni uczestniczyć w zabawie.


OO. SCHEMAT ZABAWY

Zabawa składa się z następujących po sobie etapów które trwają określoną ilość realnego czasu (dni, godzin).

I. Etap Kampanii.

1. Dozwolone działania:
a) Wszyscy mogą dyskutować i oceniać rządy poprzedniego władcy.
b) Gracze posiadający czynne prawo wyborcze mogą przedstawiać jako przyszli wyborcy swoje oczekiwania wobec kandydatów
c) Gracze, którzy chcą ubiegać się o kierowanie nacją i posiadają bierne prawo wyborcze:
- Pobierają zapis gry i mogą sobie go rozgrywać dowolną ilość razy w wybranych wariantach przez maksymalnie tyle tur ile trwa jedna kadencja (w końcowej turze można jeszcze wykonać dowolne czynności, np. ruchy jednostkami itd.).
- Następnie w wątku na forum zamieszczają swój program wyborczy, czyli propozycje na rozwój nacji w ciągu bieżącej kadencji. W programie wyborczym można posługiwać się tekstem, screenami i innymi grafikami. Nie wolno zamieszczać ani udostępniać innym graczom zapisów gry ani filmów. Poza tym forma i długość dowolna, przy czym warto mieć na uwadze, że zbyt dużo szczegółów może zniechęcić wyborcę do zapoznania się z programem, a zbyt mało do potraktowani go poważnie.
- Dopuszczalne jest by program wyborczy konstruować bez rozegrania 50 tur jedynie po zapoznaniu się z początkowym zapisem gry.
d) Wszyscy mogą zadawać pytania i dyskutować przedstawione programy wyborcze.

2. Sytuacje specjalne
a) Zbieranie podpisów (przy większej liczbie graczy aktywnych).
- Jeśli na koniec Kampanii Wyborczej liczba zgłoszonych kandydatów przekroczy liczbę 5 oraz liczba osób z czynnym prawem głosu przekroczy 5 zostaje automatycznie wprowadzona zmiana w przepisach wyborczych (patrz dalej) i rozpoczyna się Czas Zbierania Podpisów.
- Choć Czas Zbierania Podpisów to ciągle część Kampanii Wyborczej to nie można już zgłaszać nowych kandydatur. Jednak można dalej agitować i dyskutować. Jest to czas na szukanie poparcia wśród wyborców.
- Każda z osób z czynnym prawem wyborczym może udzielić poparcia jednemu kandydatowi (złożyć "podpis" na liście go popierającej). Poparcia udziela się poprzez deklaracje w wątku Kampanii Wyborczych.
- Przy zbieraniu podpisów można popierać własną kandydaturę i brak innej deklaracji kandydata oznacza automatyczne poparcie własnej kandydatury.
- Aby zostać dopuszczonym do wyborów jako kandydat należy zebrać odpowiednią liczbę podpisów, zależną od liczby graczy z czynnym prawem wyborczym:
do 10 włącznie graczy: 2 "podpisy",
11-15: trzy,
16 - 20: cztery
itd.
- W przypadku kiedy po zakończeniu zbierania podpisów tylko jeden gracz uzyska odpowiednie poparcie to drugi zostanie wyłoniony z pozostałych kandydatów. Pod uwagę będą brane w kolejności (aż do uzyskania jednego kandydata): największa liczba "podpisów", podpisy członków Korpusu Szlacheckiego, podpisy członków Rady Starszych. Jeśli to nie przyniesie rezultatu drugiego kandydata (spośród zgłoszonych) wyznacza Korpus Szlachecki.
- W przypadku kiedy po zakończeniu zbierania podpisów nie będzie co najmniej 2 kandydatów z odpowiednim poparciem wybierane zostanie od 2 do 5 kandydatów z największym poparciem. Pod uwagę będą brane w kolejności: największa liczba "podpisów", podpisy członków Korpusu Szlacheckiego, podpisy członków Rady Starszych. Jeśli to nie przyniesie rezultatu dwóch kandydatów (spośród zgłoszonych) wyznacza Korpus Szlachecki.
b) Brak kandydatów
- Jeśli w wyznaczonym czasie kampanii zgłosi się mniej niż 2 kandydatów to czas kampanii może zostać dwukrotnie przedłużony.
- Jeśli po dwukrotnym przedłużeniu kampanii będzie tylko jeden kandydat, to automatycznie drugim kontrkandydatem zostaje Korpus Szlachecki. Korpus nie musi przedstawiać programu. Jeśli Korpus Szlachecki wygra wybory to członkowie Korpusu sami decydują kto z nich zostanie władcą.
- Jeśli po dwukrotnym przedłużeniu kampanii nie będzie żadnego kandydata to następuje bezkrólewie i Korpus Szlachecki wyznacza namiestnika który poprowadzi kraj w czasie najbliższej kadencji.

3. Czas trwania Etapu Kampanii:
a) w zależności od długości kadencji, zaawansowania gry oraz sytuacji kalendarzowej (święta, ferie) etap będzie trwał od 3 dni do 2 tygodni.
b) Etap może zostać przedłużony o 1 - 3 dni gdy nastąpi czas zbierania podpisów.
c) Etap może zostać dwukrotnie przedłużany jeśli będzie mniej niż dwóch kandydatów.
d) Etap może być skrócony jeśli swoje kandydatury zgłoszą wszyscy mający czynne prawo wyborcze.

II. Etap Wyborów:

1. Dozwolone działania:
a) Wraz z rozpoczęciem wyborów cisza wyborcza i zakazane jest dalsze prowadzenie kampanii wyborczej (wątek Kampanii zostaje zablokowany).
b) Gracze którzy mają czynne prawo wyborcze mogą oddawać głosy na wybranego kandydata.
c) Nie można głosować na siebie. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy w wyborach jest tylko dwóch kandydatów. Uznaje się wtedy, że gracz automatycznie głosuje na przeciwnika.
d) Można nie głosować, ale tylko określona liczbę razy - wstrzymywanie się od glosowania może powodować czasową lub stałą utratę praw wyborczych.
e) Wybory wygrywa osoba z największą liczbą głosów, bez wymogu osiągnięcia konkretnego pułapu.

2. Sytuacje specjalne
a) Remis w głosowaniach
- Jeżeli w normalnym głosowaniu kandydaci z największym poparciem otrzymają taką samą liczbę głosów przeprowadza się ponowne liczenie głosów, przy czym aż do wyłonienia zwycięscy pod uwagę brane są w kolejności głosy: Rady Starszych, Korpusu Szlacheckiego.
- Jeżeli powyższe działania nie przyniosą rezultatu to o wyborze władcy spośród remisujących kandydatów decyduje Rada Starszych.

3. Czas trwania Etapu Wyborów:
a) W zależności od zaawansowania gry oraz sytuacji kalendarzowej etap będzie trwał od 2 do 7 dni.
b) W przypadku gdy frekwencja w wyborach w wyznaczonym czasie wynosi poniżej 50% wybory są przedłużane o 1 dzień, a następnie brany jest pod uwagę otrzymany wynik.
c) Etap może być skrócony jeśli swoje głosy oddadzą wszyscy mający czynne prawo wyborcze.

III. Etap Rządów:

1. Dozwolone działania:
a) Gracz Elekt (który wgrał wybory) ma czas na zamieszczenie w odpowiednim wątku zapisu gry (a jeśli tego nie zrobił wcześniej również na rozegranie gry).
b) Elekt zamieszcza opis swoich rządów w Kronice. Może to być kopia jego programu wyborczego lub napisana od nowa fabularyzowana kronika
c) Wątek Kampanii zostaje odblokowany, gracze mogą gratulować zwycięzcy i dyskutować o dalszych losach państwa (można na początek zamieścić tylko skrócone informacje a skrzydła literackie rozwinąć później)
d) Zwycięzca wyborów ma maksymalnie 3 dni na opublikowanie lub przesłanie zapisu gry do organizatora zabawy. W przeciwnym wypadku zaszczyt prowadzenia nacji spada na drugiego w kolei kandydata.

IV. Przerwa Techniczna
Po opublikowaniu zapisu gry następuje krótka przerwa techniczna na opublikowanie statystyk po czym zostaje ogłoszona nowa Kampania Wyborcza.


OOO. PRAWA WYBORCZE

I. Czynne Prawo Wyborcze

1. Czynne prawo wyborcze posiadają użytkownicy forum COP, którzy:
a) zgłoszą się przed rozpoczęciem zabawy,
b) zgłoszą się w trakcie zabawy, uzyskując prawo wyborcze od następnej kadencji.
2. Czynne prawo wyborcze traci się w wypadku nie zagłosowania w 2 kadencjach pod rząd lub nie zagłosowania w sumie 3 razy.
3. W przypadku powtórnej utraty czynnego prawa wyborczego, traci się je do końca danej rozgrywki.
4. Jeśli ktoś z rożnych względów wie że nie będzie mógł brać udziału w głosowaniu może poprosić o urlop, w tej sytuacji kara za absencję nie będzie naliczana (a gra nie będzie blokowana przez chwilowo martwe dusze).

II. Bierne Prawo Wyborcze

1. Bierne prawo wyborcze ma każdy użytkownik forum COP, który zgłosi chęć kandydowania przedstawiając swój program wyborczy w wątku Kampanii Wyborczych.
2. Bierne Prawo Wyborcze tracą:
a) władcy którzy rządzili dwie kadencję pod rząd (na okres jednej kadencji)
b) począwszy od 4 kadencji władcy którzy rządzili ponad 50% kadencji (na okres jednej kadencji)
c) władcy elekci, którzy nie przekazali zapisu gry po wygraniu wyborów w określonym czasie (na okres ustalony przez organizatora w zależności od podanej przyczyny)
d) osoby urlopowane (do końca urlopu).


OOOO. CIAŁA KONSTYTUCYJNE
W zabawie, dla usprawnienia rozgrywki i wyróżnienia najbardziej aktywnych graczy, mogą wystąpić następujące ciała:

I. Rada Starszych:
1. Ciało składające się zazwyczaj z 3-5 (chyba że adekwatnych kandydatów będzie więcej) członków rodów mających największy wkład w parlamentaryzm demokratów (najwięcej razy głosujących w wyborach).
2. Głosy Rady Starszych są decydujące w przypadku remisu w wyborach.
3. "Podpisy" poparcia członków Rady Starszych mogą liczyć się w specjalny sposób podczas Czasu Zbierania Podpisów.
4. Członkowie Rady Starszych będą również głosować w przypadkach wymierzania kar i innych sytuacjach specjalnych.

II. Korpus Szlachecki
1. Ciało składające się zazwyczaj z 3-5 (chyba że adekwatnych kandydatów będzie więcej) członków rodów będących najaktywniejszych w planowaniu przyszłości naszego narodu (najwięcej razy kandydujący w wyborach).
2. Głosy Korpusu Szlacheckiego są decydujące w wypadku remisu i nie rozstrzygnięcia głosowania przez Konwent Seniorów.
3. "Podpisy" poparcia członków Rady Starszych mogą liczyć się w specjalny sposób podczas Czasu Zbierania Podpisów
4. W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata do wyborów w ustalonym i przedłużonym terminie, Korpus Szlachecki jako ciało staje się automatycznie drugim kandydatem w wyborach i jest zobligowany do:
a) albo wystawienia swojego personalnego kandydata,
b) albo do wystąpienia w wyborach jako korpus, a w przypadku zwycięstwa do wyznaczenia kandydata który zasiądzie na tronie.
5. W przypadku nie zgłoszenia się żadnego kandydata do wyborów w ustalonym i przedłużonym terminie, Korpus Szlachecki jest zobligowany do wyznaczenia kandydata, który zostanie namiestnikiem państwa na całą kadencję.

III. Błękitna Rada
1. Ciało składające się z 3-5 (chyba że adekwatnych kandydatów będzie więcej, niepowoływane jeśli będzie mniej) członków rodu mających w sobie krew władców (wybranych już kiedyś na naszych władców).
2. Błękitna Rada dba o historię arystokratów, w momencie powstania ma prawo zrewidować przydomki nadane dotychczasowym władcom. Gdy istnieje zatwierdza przydomki proponowane przez władcę swojemu poprzednikowi, a w momencie niezatwierdzenia sama ustala adekwatny przydomek.
3. Błękitna Rada dba o nazewnictwo geograficzne, nazwy miast, jednostek itp. Ma prawo zmieniać wszelkie nazwy oraz decydować w przypadku sporów.

IV. Pierwsze 3 kadencje
1. Przez pierwsze 3 kadencje wszystkie ciała składają się z graczy w nich zasiadających w poprzedniej edycji zabawy, o ile przystąpili oni do aktualnej edycji i jest ich co najmniej 3.
2. Jeśli nie ma takich graczy, organizator może powołać nowe ciała przed upływem 3 kadencji.

OOOOO. INNE
Pozostałe sytuacje na bieżąco rozstrzyga organizator zabawy.

[Edited by kasztelan_mirmil on Sept 19, 2011 at 21:50]

_________________________________
Lektura do poduszki:
::: Dzieje Imperium Azuli :::
::: Dzieje Imperium QuartĂłw:::

Sept 30, 2010 at 12:49

Print
szuwar
Status: Hero

Posts: 1690
Registered: Jul 20, 2009
IP: Logged
Re: Regulamin Zabawy [post #3]

zastanawiam się czy nie wprowadzić zakazania przedstawiania pewników kampanii.
Np. Podbije 5 obozów barbarzyćców =>będę niszczył barbarzyńców i ulegnie ich wiele
Rozpocznę konstrukcje Orackle i zostanie jeszcz 7 tur do końca budowy => Rozpocznę budowę Oracle jednak pewności nie mam czy uda mi się ją skończyć
itp
Potem my będziemy mogli lepiej krytykować rządy czy spełniły nasze oczekiwania a kandydaci będą skupiać się na drodze którą chcą kroczyć a nie na suchych faktach swoich dokonań.
Zauważ iż polemika na temat dokonań poprzedniego władcy w pierwszej odsłonie była tylko podczas pierwszej kadencji a potem już każdy dobrze wiedział na co głosuje.
Oczywiście to luźna propozycja ale wydaje mi się że może uatrakcyjnić zabawę.
Może też zagwarantować większą ilość kandydatów bo już zrobienie 50 tur nie będzie konieczne tak bardzo.
Nie oszukujmy się - gość który w ciemno poda to co chce zrobić nigdy nie wygra z gościem który przedstawi masę screenów swoich dokonań.

_________________________________
I intend to live forever.
So far, so good.

Oct 01, 2010 at 08:47

Print
Benevollus
Status: Veteran

Posts: 502
Registered: Aug 12, 2010
IP: Logged
Re: Regulamin Zabawy [post #4]

Ja popieram postulat szuwara.

Jestem przeciwny wstawianiu przez kandydatów większości screenshotów z gry. Ograniczyłbym je co najwyżej do tych obrazków które widzimy np. po wybudowaniu cudu albo choćby po wyeliminowaniu innej cywilizacji. Albo całkowicie zakazałbym wstawiania screenów z gry - ten "przywilej" powinien zostać zachowany dla kroniki. Ewentualnie proponuję wprowadzić zasadę jedna kandydatura = jeden screen.

Dzięki temu w kampanie wyborcze będą mniej merytoryczne, a będzie w nich o wiele więcej demagogi i dyskusji quasi-politycznych.

Oct 01, 2010 at 09:19

Print
kasztelan_mirmil
Status: Moderator

Posts: 5172
Registered: May 09, 2006
IP: Logged
Re: Regulamin Zabawy [post #5]

Rozumiem wasze intencje, nęci mnie ten kierunek, ale mam obawy organizacyjne.

Po pierwsze ja się nie pisze na cenzora, który by wyłapywał w zdaniach czy to było wystarczająco niekonkretnie napisane czy ktoś za bardzo zdradził. Trzeba by to tak zdefiniować, żeby potem nie było niepotrzebnych sporów. Głupio kogoś banować z wyborów bo napisał "i czasopisma". Chce sie dobrze bawić a nie łapać za słówka. Macie pomysł jak z tego wybrnąć ?

Po drugie co do screnów to pamiętajmy o tych którzy chcą się z nami bawić, ale tylko głosując. Powinniśmy im zapewnić taki poziom informacji o grze, żeby co najmniej w minimalnym zakresie się orientowali. Może mogą się orientować z kroniki, ale dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że kronika pokazuje się zwykle dużo spóźniona. I w sumie nic dziwnego, w kampanii każdy stara się żeby go wybrali, jak już jest wybrany to... jak to władza
Możemy wprowadzić kary za spóźnioną kronikę, ale czy to dobry kierunek ?
Może jak mniej czasu sie spędzi na przygotowywaniu kampanii to zostanie więcej czasu na kronikę, ale wątpię.

Jestem otwarty na dyskusję, ale musimy znaleźć takie rozwiązania, które nie będą utrudniać prowadzenia zabawy.

_________________________________
Lektura do poduszki:
::: Dzieje Imperium Azuli :::
::: Dzieje Imperium QuartĂłw:::

Oct 01, 2010 at 10:18

Print
szuwar
Status: Hero

Posts: 1690
Registered: Jul 20, 2009
IP: Logged
Re: Regulamin Zabawy [post #6]

Ja byłbym przeciwny jakimś odgórnym, sztywnym zasadom i karom.
Mamy rady starszych i korpusy szlachetnych by się uporać z takimi problemami.
W końcu to zabawa w demokracje i nie wszystkie zasady muszą być sztywno narzucone.
Będzie dodatkowy element gry.
Jeżeli ktoś czyimś zdaniem w jakikolwiek sposób przewinił może go podać pod sąd np. rady starszych.
Przysługiwałby mu obrońca którego by oskarżony sobie wybrał i odpierałby ataki ostarżającego.
Karą dla oskarżonego może być dyskfalifikacja z danych wyborów.
Jeżeli oskarżony się wybroni to karą dla oskarżającego może być niemożność oddania głosu w danych wyborach.
Do póki polemika będzie trwała to gra nie umrze nawet jak nam przyjdzie czekać dłużej na kronikę.
Pamiętajmy że jesteśmy ludźmi w różnym wieku o różnych obowiązkach.
Jak za wszystko będziemy wywalać z gry to zostaną w niej tylko osoby uczące się i mające dużo czasu.
Wyrozumiałość i kultura osobista jest bardzo istotna.
Jeżeli powiedzmy zachoruje mi dziecko to po prostu wam to powiem i będzie można postanowić co robić dalej.
A jak po prostu nie będę się odzywać przez tydzień to znaczy że mam Was wszystkich w zadzie.
W większości przypadków jesteśmy dorośli więc sądzę że się dogadamy.
Jak ktoś będzie wyraźnie olewać grę to się go wywali jak nie pozostawia innego wyjścia. Ewentualnie nie będzie się przyjmować do kolejnych rozgrywek.
Jakby co to ja lubie być bezpośredni więc mogę być katem

[Edited by szuwar on Oct 01, 2010 at 12:32]

_________________________________
I intend to live forever.
So far, so good.

Oct 01, 2010 at 12:02

Print
Attyla
Status: Elite

Posts: 570
Registered: Jun 10, 2009
IP: Logged
Re: Regulamin Zabawy [post #7]

Ja jestem zdecydowanie za screenshotami!
Raz, że jestem wzrokowcem, a dwa, że jak dla mnie jest ogromna różnica między opisem "założę miasto w cieniu wielkiej góry, nad leniwie płynącą rzeką nad brzegiem, której pasą się dzikie konie" a zobaczeniem tego na screenie

Oct 02, 2010 at 16:30

Print
kasztelan_mirmil
Status: Moderator

Posts: 5172
Registered: May 09, 2006
IP: Logged
Re: Regulamin Zabawy [post #8]

Szuwar ja wiem, że jesteśmy dorośli i się dogadamy, ale wolał bym żeby więcej pary szło w fabułę i kampanie niż dywagacje nad tym czy to już były przekroczone te miękkie przepisy czy nie.
Na razie gramy jak poprzednio i w międzuczasie pomyślimy jak lepiej zdefiniować przepisy.

_________________________________
Lektura do poduszki:
::: Dzieje Imperium Azuli :::
::: Dzieje Imperium QuartĂłw:::

Oct 02, 2010 at 23:14

Print
Kex
Status: Elite

Posts: 746
Registered: Aug 19, 2010
IP: Logged
Re: Regulamin Zabawy [post #9]

Postulat Szuwara wydaje mi się całkiem sensowny,ale faktycznie lepiej będzie,jeśli będzie to traktowane jako zalecenie a nie niekwestionowana zasada powiązana z karami. Przesadzanie z zasadami raczej podziała odpychająco,a przecież to ma być zabawa.
Screenshoty - wolałbym,by były,bowiem łatwiej pokażą sytuację.Ale oczywiście bez przesady,nie wszystko musi być dokładnie ukazywane.

Oct 03, 2010 at 11:46

Print
kasztelan_mirmil
Status: Moderator

Posts: 5172
Registered: May 09, 2006
IP: Logged
Re: Regulamin Zabawy [post #10]

Przypominam oraz nowe osoby informuję:
w wątkach ND nie zamieszczamy obrazków szerszych niż 1000 pikseli


_________________________________
Lektura do poduszki:
::: Dzieje Imperium Azuli :::
::: Dzieje Imperium QuartĂłw:::

Oct 06, 2010 at 00:02

Print
kasztelan_mirmil
Status: Moderator

Posts: 5172
Registered: May 09, 2006
IP: Logged
Re: Regulamin Zabawy [post #11]

Nastąpiła drobna zmian w regulaminie:
OO. SCHEMAT ZABAWY
I. Etap Kampanii.
2. Sytuacje specjalne
a) Zbieranie podpisów (przy większej liczbie graczy aktywnych).
- Aby zostać dopuszczonym do wyborów jako kandydat należy zebrać odpowiednią liczbę podpisów, zależną od liczby graczy z czynnym prawem wyborczym:
do 15 włącznie graczy: 2 "podpisy",
15-25: trzy,
25 - 35: cztery

_________________________________
Lektura do poduszki:
::: Dzieje Imperium Azuli :::
::: Dzieje Imperium QuartĂłw:::

Oct 12, 2010 at 21:24

Print
^ Początek strony ^Username: Password: Lost your password?

tForum version b0.94.1.2 (© 2003 tForumDevTeam)

The comments published here represent only the personal opinions of the respective users. civ.org.pl and it's staff is not held responsible for the contents of the posts.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal civ.org.pl ani jego redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.


hosted by artserwis.pl - praca, konkursy, portfolia dla twórców.